Multimedijos technologijos
(P175B135)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Multimedijos samprata. Garso įrašymo ir apdorojimo įranga. Taškinė ir vektorinė grafika. Interaktyviosios lentos ir kita techninė įranga interaktyvumui užtikrinti. Multimedijos sistemų pritaikymo darbe ir moksle pavyzdžiai.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto