IKT infrastruktūra nuotoliniam mokymui
(P170B130)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Informacinių ir telekomunikacinių technologijų infrastruktūra nuotoliniam mokymui(si).

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto