Vaiko teisių mokymo/si pagrindai
(VTMP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Kursas skirtas bakalauro studijų programos EDUKOLOGIJA specializacijos Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga studentams.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto