Tutorystė
(TP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tutoriaus sampratos, vaidmenys, veikla ir reikšmė nuotolinio mokymo(si) procese, planavimas ir parama mokant(is) grupėse, savo vadovavimo ir pagalbos mokiniui sistemos kūrimas ir pritaikymas, mokinių individualių savybių vertinimas, poreikių ir lūkesčių nustatymas.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto