Informuojame, kad 2020/2021 m. m. pavasario semestre turi būti naudojama
Vilniaus universiteto virtuali mokymo aplinka Moodle (pasiekiama adresu: https://emokymai.vu.lt)
ir nuotolinio mokymo platforma Teams (pasiekiama adresu: https://office365.vu.lt).
Mokymo aplinka prie kurios dabar esate prisijungęs (-usi) veiks iki vasario 28 d. vėliau kursai bus suarchyvuoti, o aplinka išjungta.

Tutorystė
(TP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tutoriaus sampratos, vaidmenys, veikla ir reikšmė nuotolinio mokymo(si) procese, planavimas ir parama mokant(is) grupėse, savo vadovavimo ir pagalbos mokiniui sistemos kūrimas ir pritaikymas, mokinių individualių savybių vertinimas, poreikių ir lūkesčių nustatymas.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto