Bendravimo ir konfliktų psichologija
(BKP)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tikslinga  studijuoti, išklausius (susipažinus) psichologijos įvadą, asmenybės psichologią, socialinę psichologiją ir pan.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto