Praktika 3
(PRK 3)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pedagoginė praktika loginiais ryšiais susijusi su studijuojamais dalykais ir dalykų mokymo metodikomis. Praktikos metu atsiskleidžia studentų dalykinės, profesinės ir didaktinės žinios, kūrybinės galios, erudicija, nuovoka bei intuicija. Praktika vykdoma 3 etapais: a) pažintis su institucija ir ugdomosios veiklos stebėjimas, analizavimas; b) ugdomosios veiklos organizavimas padedant mentoriui; c) savarankiškas darbas. Praktikos metu studentai atlieka žinių , mokėjimų ir įgūdžių savianalizę,saviataskaitą ir savikontrolę, rengiasi pamokoms ir jas veda, individualiai dirba su silpnai besimokančiais ir gabiais mokiniais, organizuoja auklėjamąją veiklą klasėje ir tėvų pedagoginį švietimą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto