Informuojame, kad 2020/2021 m. m. pavasario semestre turi būti naudojama
Vilniaus universiteto virtuali mokymo aplinka Moodle (pasiekiama adresu: https://emokymai.vu.lt)
ir nuotolinio mokymo platforma Teams (pasiekiama adresu: https://office365.vu.lt).
Mokymo aplinka prie kurios dabar esate prisijungęs (-usi) veiks iki vasario 28 d. vėliau kursai bus suarchyvuoti, o aplinka išjungta.

Praktika 3
(PRK 3)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pedagoginė praktika loginiais ryšiais susijusi su studijuojamais dalykais ir dalykų mokymo metodikomis. Praktikos metu atsiskleidžia studentų dalykinės, profesinės ir didaktinės žinios, kūrybinės galios, erudicija, nuovoka bei intuicija. Praktika vykdoma 3 etapais: a) pažintis su institucija ir ugdomosios veiklos stebėjimas, analizavimas; b) ugdomosios veiklos organizavimas padedant mentoriui; c) savarankiškas darbas. Praktikos metu studentai atlieka žinių , mokėjimų ir įgūdžių savianalizę,saviataskaitą ir savikontrolę, rengiasi pamokoms ir jas veda, individualiai dirba su silpnai besimokančiais ir gabiais mokiniais, organizuoja auklėjamąją veiklą klasėje ir tėvų pedagoginį švietimą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto