Socialinė pedagogika (kopija ef.distance.su.lt)
(SP)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tai kvallifikacijos kėlimo programai "Nuotolinio mokymo universitetinė Socialinio darbo programa aukštąjį išsilavinimą turintiems neįgaliesiems" priklausantis modulis...

Atsakinga dėstytoja: doc. dr. D. Alifanovienė

    Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto