Socialinio darbo technologijos (kopija ef.distance.su.lt)
(S210B110)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tai kvalifikacijos kėlimo programos "Nuotolinio mokymo universitetinė Socialinio darbo programa aukštąjį išsilavinimą turintiems neįgaliesiems" modulis.

Atsakinga dėstytoja: doc. dr. d. D. Alifanovienė

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto