Informuojame, kad 2020/2021 m. m. pavasario semestre turi būti naudojama
Vilniaus universiteto virtuali mokymo aplinka Moodle (pasiekiama adresu: https://emokymai.vu.lt)
ir nuotolinio mokymo platforma Teams (pasiekiama adresu: https://office365.vu.lt).
Mokymo aplinka prie kurios dabar esate prisijungęs (-usi) veiks iki vasario 28 d. vėliau kursai bus suarchyvuoti, o aplinka išjungta.

Vaikų globa ir rūpyba
(Vgr)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Studijų modulis skirtas bakalauro lygmens studijų programoms.

Studijų metu studentai susipažins su vaikų globos ir rūpybos klausimais; bus analizuojami Vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos bei Jungtinių Tautų teisės aktų, susijusių su vaiko teisių apsauga, kontekste. Bus išaiškintas likusio be tėvų globos vaiko statusas, globos nustatymo ir globos pasibaigimo sąlygos, vaiko globėjo (rūpintojo) atrankos, pasirengimo, skyrimo, jo atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų ypatumai ir sąlygos; globojamo vaiko išlaikymas, vaiko globos pašalpa, vaikų globos institucijų finansavimo sistema.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto